Servis Alternátorů


Alternátor - princip funkce

Alternátor - princip funkce

ALTERNÁTOR - princip


- elektrárna automobilu. Nejen automobilu samozřejmě, je to primární způsob výroby elektrické energie vůbec. V alternátoru dochází využitím základních fyzikálních poznatků k přeměně kinetické energie, která je zde využita k roztočení vnitřní části - rotor alternátoru - na elektrickou energii důležitou pro provoz ostatních systémů automobilů.

DÍLY ALTERNÁTORU

 
ALTERNÁTOR - princip

Základními součástmi pro výrobu elektrické energie jsou stator a rotor. Při změně magnetického pole v okolí vodiče vzniká na jeho koncích napětí. Stator je tvořen takovýmto vodičem smotaným do cívek, aby se ho tam vešlo co nejvíce.. Rotor je potom magnet, který rotuje uvnitř dutiny statoru a způsobuje změny magnetického pole v okolí statoru. Na statoru dochází ke generování elektrického proudu. Tento způsob využití rotujícího magnetického pole navrhl Nikola Tesla v roce 1882.

Další v pořadí jsou diody alternátoru. Nebyly nutné, dokud se v automobilech používalo dynamo, ale u alternátoru je na výstupu střídavý proud. Potřebujeme jej přeměnit na stejnosměrný a k tomu potřebujeme tyto diody. V roce 1960 vzrostla produkce levných diod, které mohly být použity a alternátory vytlačily původní dynama. Po zpracování v diodovém můstku máme stejnosměrný proud, ale to ještě nestačí, protože alternátor generuje různé napětí v závislosti na otáčkách rotoru. Ty zase závisí na otáčkách motoru a v elektrické síti automobilu by vznikalo různé napětí a praskaly by nám žárovky. Na konci je tedy zařazen regulátor napětí. Součástka, která je zodpovědná za většinu poruch alternátoru v provozu. Většinou si ji může vyměnit každý sám a není drahá.Většina závad na alternátoru je jednoduše opravitelná. Náhradní díly alternátoru, uhlíky, regulátor, stator, diody jsou dobře dostupné.